HOME AKTYWNE WYJAZDY DLA RODZICÓW
I OPIEKUNÓW
DLA
PRZEWOŹNIKÓW
AUTOMONITORING
GPS
OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH
KONTAKT DO POBRANIA

Program Bezpieczna Podróż

CMA Monitoring przygotowało specjalny program pilotażowy serwisu. Efektem prac jest serwis "demo" pozwalający na wizualizację lokalizacji i prędkości autokarów na podstawie danych dostarczanych z pozycjonerów GPS. Na mapie poniżej można "obejrzeć" w czasie rzeczywistym pojazdy udostępnione do prezentacji. Po kliknięciu na ikonę wybranego pojazdu w chmurce pojawia się aktualna lokalizacja i prędkość.

W rzeczywistej usłudze bez konieczności telefonicznego kontaktu z przewoźnikiem można sprawdzić m.in.: gdzie autokar znajduje się w danej chwili, jak długi dystans pokonał.

Program skierowany jest do organizatorów i uczestników wycieczek, wczasów, białych i zielonych szkół, ferii i kolonii, podróży służbowych lub pracowników sezonowych, w kraju i za granicą.

Specjalna oferta została przygotowana dla placówek dydaktycznych.

"Podglądać" można trasę dowolnej wielkości pojazdu: od autokaru, przez busa, aż po zwykły samochód osobowy.

Dodatkowo pojazdy uczestniczące w programie Bezpieczna Podróż objęte mogą zostać Program Ochrony Pojazdu, w ramach którego 24 h/7dni stacja monitorowania CMA obsługuje zdarzenia alarmowe z pojazdów (typu: kradzież, jazda nieautoryzowana) i współpracuje z organami ścigania.

Obsługa mapy:
  • Pozycje pojazdów wskazują ikony autobusów
  • Możliwe jest śledzenie wszystkich obiektów lub wybranie z menu w prawym górnym rogu mapy konkretnego pojazdu
  • Trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy przesuń mapę do żądanego położenia
  • Użyj kółka myszy lub przycisków + - umieszczonych w lewym górnym rogu mapy do ustalenia odpowiedniej skali mapy
  • Ustaw wskaźnik myszy na ikonie wybranego autobusu i naciśnij lewy przycisk myszy w celu wyświetlenia informacji o pojeździe
  • Po wejściu na stronę mapa automatycznie dostosowuje się tak aby wszystkie obiekty były na niej widoczne
  • Przesuń mapę tak aby jej obszar obejmował tylko część autobusów - od tej chwili mapa dostosuje swoją skalę i objemowany obszar tak aby widoczne były wszystkie wskazane obiekty
  • Kliknij logo operatora aby przejść na jego stronę domową